****     تار نما هنری ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی هرات باستان     ****
Home Music Photo Contact

لرد جورج گوردن بایرون    George Byron Gordon

شاعر


    ((لرد بایرون)) شاعر غزلسرای انگلیسی فرانسوی الاصل در سال 1788 و در خانواده متمول در شهر لندن پا به عرصه هستی نهاد.

وی در دوران کودکی پدرش را از دست داد و سرپرستی اش را مادرش به عهده گرفت ولی به علت نا مساعد بودن وضع مالی وی در شرایط نامشخص و گوناگونی تربیت یافت. لرد جوان به سال 1801 به مدرسه (( هارو)) رفت و در رشته ادبیات تحصیل نمود و آنگاه به سال 1805 به کمریچ وارد شد. وی سپس در عین جوانی یعنی در سن 19 سالگی بکار شعر و ادبیات پرداخت و اولین اثرش را در سال 1812 بنام ((چا یلد هارلد)) منتشر نمود که مورد توجه منتقدان قرار گرفت.

وی جوانی را شکوفائی حیات می دانست و بواسطه همین نظر بیشتر عمر خود را در عشق و دلباختگی گذراند. او مردی مغرور و خود پسند بود و به علت روح سرکش و تمایلات انقلابی نیز در میان جامعه ادبی و سیاسی دوست و دشمنانی فراوان داشت.

اشعارش بیشتر رنگ شرقی دارد و جنبه ((ملودرامیک)) آن بسیار است که در اصطلاح ادبی به آن ((هجا سازی)) گویند. او در آثارش به نقاشی و توصیف احساس های انسانی پرداخته و در این امر بسایر قهار است.

وی در سال 1815 با زنی بنام ((میلبانگ)) ازدواج ناپایداری نمود، زیرا این زن لرد را یک سال بعد ترک گفت.

او مسافرت های زیادی نمود و همین فراز و نشیب ها در زندگی اش، زمینه اشتهارور را فراهم نمود و بدین لحاظ وی را درخارج از انگلستان بیشتر از داخل کشورش می شناشند.

بابرون در سال 1823 بدرخواست آزدیخواهان یونانی که در جنگ رهائی بخش خود با دولت عثمانی درگیر بودند و از تمامی ملل آزدیخواه استمداد می طلبیدند، پاسخ مثبت داد و به کمک آنها شتافت و در همان جنگ با دولت عثمانی نیز کشته شد.

هستی به او تنها 36 سال عمر بخشید و او در این عمر کوتاه آثار فراوانی بجای گذاشت که برخی از آنها عبارتند از:

((مارنیو فالیرو))

((گیائور))

((زندانی شیلون))

نامزد آبیدر))

((چالید هارولد))

((دون ژوان))

نفوذ آثارش در شعرای اروپا و روسیه موجب خلق آثار مهمی شد و قدرت وی در سبک رومانتیسم زیبائی و گستردگی فراوان می باشد. 

Copyright © 2012 All Rights Reserved. heratcity.net

tpayman@gmail.com